Krok 1: Vyberte si typ obrazu

Osobný alebo rodinný portrét DNA art pre jednu až tri osoby na jednom obraze.
Požadovaný typ obrazu zvoľte kliknutím na príslušný obrázok.

Klasický DNA portrét, na ktorom je zobrazený DNA profil jednej osoby.

Rodinný portrét pre dve osoby.
Viac o Rodinnom portréte

Rodinný portrét pre tri osoby.
Viac o Rodinnom portréte

© 2022 DNA art - Všetky práva vyhradené